Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Format pliku dla importu arkusza inwentaryzacyjnego

Drukuj

Format pliku dla importu arkusza inwentaryzacyjnego

Jest to plik tekstowy składający się z jednej linii nagłówka i dowolnej ilości linii z danymi do arkuszy inwentaryzacyjnych. Każda linia pliku jest zakończona znakiem końca linii. Każda linia składa się z pól oddzielonych znakami tabulacji. Linia nagłówka rozpoczyna się od znaku ‘@’.

 

Przykładowy plik dla importu inwentaryzacji

@2020-01-10        2        Inwentaryzacja2020        Admin        4        0        

Jabłka Gala                50.000000                        45372                43.000000        

Jabłka Deserowe                650.000000                        45151                525.000000        

 

 

Poniżej w tabelach opisane jest znaczenie poszczególnych pól.

 

Pola wiersza nagłówka

Pole nr

Opis

1

data arkusza

2

identyfikator magazynu (id z bazy XT)

3

opis arkusza

4

nazwa użytkownika tworzącego arkusz

5

wybrane opcje podczas tworzenia nowego arkusza

 

wartość tego pola jest sumą flag (wartości dziesiętne flag):

1 – twórz tylko dla towarów wybranych z listy

2 – uwzględniaj dostawy o stanie zerowym

4 – uwzględniaj towary o stanie zerowym

6

typ arkusza

 

wartości:

0 – inwentaryzacja

1 – inwentaryzacja wg dostaw

2 – protokół wprowadzenia

3 – protokół przeceny

7

pole „od data”

 

jeśli podczas tworzenia nowego arkusza o typie „Inwentaryzacja wg dostaw” wybrano datę od której mają być uwzględnione te dostawy to pole to jest wypełnione tą właśnie datą, w innym wypadku pole pozostaje puste

8

obniżenie/podwyższenie ceny

 

pole wypełnione dla arkusza o typie „Protokół przeceny”, w przeciwnym wypadku pole pozostaje niewypełnione

wartość tego pola jest sumą flag (wartości dziesiętne flag):

2 – obniżenie ceny

4 – podwyższenie ceny

przy czym przynajmniej jedna flaga musi być wybrana

 

Pola wierszy z danymi dla arkuszy inwentaryzacyjnych

Pole nr

Typ arkusza:
Inwentaryzacja

Typ arkusza:

Inwentaryzacja wg dostaw

Typ arkusza:

Protokół wprowadzenia

Typ arkusza:

Protokół przeceny

1

kod towaru

kod towaru

kod towaru

kod towaru

2

nie dotyczy (n.d.)

(wartość 0.0)

n.d.

(wartość 0.0)

cena

(precyzja 0,000001)

cena bieżąca

(precyzja 0,000001)

3

stan ze spisu

(precyzja 0,0001)

stan ze spisu

(precyzja 0,0001)

ilość

(precyzja 0,0001)

nowa cena

(precyzja 0,000001)

4

n.d.

(pusty ciąg znaków)

nazwa dostawy

(max. dł. 40 znaków)

nazwa dostawy

(max. dł. 40 znaków)

n.d.

(pusty ciąg znaków)

5

n.d.

(wartość 0)

n.d.

(wartość 0)

wartość

(precyzja 0,01)

n.d.

(wartość: 0)

6

identyfikator towaru z bazy TW

identyfikator towaru z bazy TW

identyfikator towaru z bazy TW

identyfikator towaru z bazy TW

7

n.d.

(wartość 0)

Identyfikator dostawy z bazy DW

n.d.

(wartość 0)

n.d.

(wartość 0)

8

stan bieżący

(precyzja 0,0001)

stan bieżący

(precyzja 0,0001)

n.d.

(wartość 0)

n.d.

(wartość: 0)