Wiadomości podstawowe > Firma

Drukuj

Firma

Firma prowadzona w programie, ma nazwę, adres, NIP itp. Dane te należy wprowadzić w momencie rejestrowania firmy w Sage Symfonia Handel. Dla prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych ważne jest także podanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE. Moduł może w danym momencie operować na danych tylko jednej firmy, ale można z jego pomocą prowadzić działalność dla różnych firm - wymaga to przełączania się między nimi. Zmiana firmy na inną, jak też założenie nowej firmy, nie oznacza utraty dotychczasowych danych. Są one bezpiecznie zapisane na dysku i w każdej chwili można uzyskać do nich ponowny dostęp.

 

Działalność w firmie obsługiwanej przez Sage Symfonia Handel nie jest podzielona na lata. W związku z tym pojęcie ROKU OBRACHUNKOWEGO odnosi się tylko do okresu ciągłości numeracji dokumentów.

 

Dane firmy

Wszelkie dane związane z pracą Sage Symfonia Handel w firmie (ustawienia modułu oraz definicje, a także wszystkie informacje dotyczące firmy) są przechowywane w plikach baz danych serwera. Dane te można podzielić na dane konieczne do rejestracji firmy w module Handel, dane drukowane na dokumentach, oraz dane opisujące sposób działania firmy.

 

Oprócz pełnej nazwy firmy na wydrukach i wystawianych dokumentach pojawia się adres firmy i jej NIP. Może to być także nazwa, adres i NIP bieżącego magazynu. W Handlu przechowywane są także dane o rachunku bankowym (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) i informacje o kontaktowaniu się z firmą: dwa numery telefonów, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

 

Rozpoczynając pracę z nową firmą w module Handel, należy:

1.Ustalić podstawowe parametry pracy

2.Określić sposób numerowania dokumentów

3.Wypełnić danymi kartoteki kontrahentów i towarów

4.Wprowadzić towary do magazynu

 

Po przeprowadzeniu tych czynności Handel będzie gotowy do normalnej pracy, to znaczy do wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży oraz dokumentów magazynowych i dokumentów płatności. Dane kontrahentów i towarów można wprowadzać do kartotek także podczas wystawiania dokumentów, ale wcześniejsze ich wprowadzenie bardzo ułatwia pracę.

 

Ustawienia firmy

Firma - ustawienia i parametry