Jak to zrobić? > Płatności > Eksport raportów płatności

Drukuj

Eksport raportów płatności

1.W otwartym oknie Raporty płatności należy zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy wyeksportować do modułu finansowo-księgowego.

2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Eksport danych do FK. Otworzy się okno dialogowe Eksport danych wybranych raportów płatności.

3.Wybrać rodzaj eksportu danych (Format3) i kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy sie okno Eksport danych raportów płatności do FK.

4.Wpisać w pole Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane ścieżkę do katalogu dyskowego (folderu) w którym ma być umieszczony wyeksportowany plik z dokumentami. Można też wskazać przycisk Przeglądaj i ustalić położenie katalogu w oknie Wybierz katalog.

5.Aby wystawione dokumenty mogły być eksportowane tyko raz, należy zaznaczyć pola Nie eksportuj oznakowanych* dokumentów i * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty. Przy próbie ponownego eksportu, edycji lub anulowania dokumentów zaznaczonych jako wyeksportowane system uniemożliwia wykonanie tych czynności i wyświetla odpowiedni komunikat.

6.Aby wszystkie wybrane raporty płatności zostały przesłane do modułu Finanse i Księgowość jako jeden raport zbiorczy, należy zaznaczyć pole wyboru Eksportuj jako raport zbiorczy.

7.Wybrać przycisk OK.