Jak to zrobić? > Płatności > Eksport do FK dokumentów płatności

Drukuj

Eksport do modułu Finanse i Księgowość dokumentów płatności

1.Należy otworzyć okno kartoteki płatności wybierając polecenie Płatności z menu Kartoteki lub przycisk Płatności na pasku narzędziowym.

2.Kliknąć przycisk Zestawienia i wybrać polecenie Raporty płatności. Otworzy się okno ustalania parametrów raportu.

3.W polu Zestawienie za okres wybrać z listy odpowiedni okres lub podaj daty graniczne, określające ten okres.

4.W polu Sortuj dane według pola wybrać z listy pole, według którego będzie sortowane zestawienie; określić sposób sortowania (rosnący lub malejący).

5.W polu Zestawienie dla rejestru wybrać rejestr pieniężny, którego będzie dotyczyć tworzone zestawienie.

6.Zaznaczając pole wyboru Domyślnie używaj ostatnich ustawień można zapisać ostatnio ustawione parametry i wykorzystywać je wielokrotnie. Przy następnym sporządzaniu zestawienia nie będzie trzeba ustalać parametrów zestawienia — nie pojawi się okno ustalania parametrów.

7.Wybrać przycisk OK. Pojawi się okno Raporty płatności prezentujące zestawienie.

8.Wyszukaj i zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy wyeksportować do modułu Finansowo-Księgowego.

9.Wybrać przycisk Operacje, a następnie polecenie Eksport danych do FK. Pojawi się okno dialogowe Eksport danych do FK.

10.W polu Wskaż plik, w którym mają być umieszczone dane należy określić plik, w którym będą umieszczone wyeksportowane dane. Do ustalenia położenia pliku można wykorzystać także przycisk Przeglądaj.

11.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów w sytuacji, gdy chcemy wykluczyć przypadkowe ponowne eksportowanie dokumentów. Jeśli pole będzie zaznaczone, wówczas dokumenty oznaczone gwiazdką będą przy ponownym eksporcie pomijane.

12.Zaznaczyć pole wyboru * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty w przypadku, gdy chcemy aby wszystkie wyeksportowane dokumenty były dla odróżnienia zaznaczone symbolem gwiazdki. Oznaczenie to pojawi się obok dokumentu na liście dokumentów w kartotece.

13.Zaznaczyć pole wyboru Eksportuj jako raport zbiorczy, jeśli chcemy aby wybrane dokumenty zostały przesłane jako jeden zbiorczy raport.

14.Jeśli ustalone parametry są poprawne, należy wybrać przycisk OK. Aby zrezygnować z eksportu, należy wybrać przycisk Anuluj.