Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport do FK dokumentów handlowych

Drukuj

Eksport do modułu Finanse i Księgowość dokumentów handlowych

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę dokumentów (Sprzedaż lub Zakup).

2.Wyszukać i zaznaczyć dokumenty, które chcemy eksportować.

3.Wybrać przycisk Operacje.

4.Wybrać polecenie Eksport danych do FK Pojawi się okno dialogowe Eksport danych do FK.

5.W polu Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane należy określić folder, w którym będą umieszczone wyeksportowane dane. Do ustalenia położenia pliku można wykorzystać także przycisk Przeglądaj.

6.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów w sytuacji, gdy chcemy wykluczyć przypadkowe ponowne eksportowanie dokumentów. Jeśli pole będzie zaznaczone, wówczas dokumenty oznaczone gwiazdką będą przy ponownym eksporcie pomijane.

7.Zaznaczyć pole wyboru * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty w przypadku, gdy chcemy aby wszystkie wyeksportowane dokumenty były dla odróżnienia zaznaczone symbolem gwiazdki. Oznaczenie to pojawi się obok dokumentu na liście dokumentów w kartotece.

8.Aby przesłać do modułu Finanse i Księgowość księgowania dokumentów magazynowych związanych z wybranymi dokumentami handlowymi, Zaznaczyć zaznaczyć pole wyboru Równoległe księgowania magazynowe. W przypadku zaznaczenia tego pola opcje Oznaczaj wyeksportowane dokumenty i Nie eksportuj oznakowanych dokumentów dotyczą także dokumentów magazynowych.

9.Jeśli ustalone parametry są poprawne, należy wybrać przycisk OK. Aby zrezygnować z eksportu, należy wybrać przycisk Anuluj.