Jak to zrobić? > Płatności > Eksport danych płatności do FK

Drukuj

Eksport danych płatności do modułu Finanse i Księgowość

1.W otwartym oknie Raporty płatności należy zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy wyeksportować do modułu finansowo-księgowego.

2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Eksport danych do FK. Otworzy się okno dialogowe Eksport danych do FK.

3.Wpisać w pole Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane ścieżkę do katalogu dyskowego w którym ma być umieszczony wyeksportowany plik z dokumentami. Można też wskazać przycisk Przeglądaj i ustalić położenie katalogu w oknie Wybierz katalog.

4.Aby wystawione dokumenty mogły być eksportowane tyko raz, należy zaznaczyć pola Nie eksportuj znakowanych * dokumentów i * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty. Przy próbie ponownego eksportu, edycji lub anulowania dokumentów zaznaczonych jako wyeksportowane system uniemożliwia wykonanie tych czynności i wyświetla odpowiedni komunikat.

5.Wybrać przycisk OK.