Jak to zrobić? > Ustawienia > Edycja rejestru pieniężnego

Drukuj

Edycja rejestru pieniężnego

1.Należy wybrać kartotekę Ustawienia, a w niej polecenie Rejestry pieniężne.

2.Na liście z prawej strony okna wybrać właściwy rejestr

3.Kliknąć wybrany rejestr lub użyj klawiszy skrótu Ctrl+Enter. Otworzy się okno Rejestr pieniężny:...

4.Kliknąć przycisk Edytuj

5.Wprowadzić odpowiednie zmiany do definicji rejestru

6.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.