Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Edycja dokumentu sprzedaży

Drukuj

Edycja dokumentu sprzedaży

Po przełączeniu dokumentu w tryb edycji można zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów).

Możliwość edycji ilości towaru jest ograniczona przez dokumenty wydania powiązane z bieżącym dokumentem sprzedaży – nie można zmodyfikować ilości towaru do wartości mniejszej, niż wydana.

 

Możliwość edycji dokumentu jest uzależniona od ustawionego parametru pracy: Ochrona dokumentów zadekretowanych w FK lub w Repozytorium; dodatkowo sterują tym uprawnienia do edycji dokumentów: wysłanych, podpisanych. Nie można edytować dokumentu który jest w buforze modułu Finanse i Księgowość lub księgach modułu Finanse i Księgowość.

 

Przełączanie dokumentu w tryb edycji:

Nowy widok okna (dokumenty FVS, RUS) – w oknie dokumentu kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć go w tryb edycji.

Klasyczny widok okna – w oknie dokumentu kliknij przycisk Operacje a następnie w otwartym oknie kliknij przycisk Edytuj bieżący dokument, a dokument zostanie przełączony w tryb edycji.