Jak to zrobić? > Dokumenty > Edycja dokumentu

Drukuj

Edycja dokumentu

1.Należy wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Płatności, Zamówienia z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument, wskazać go na liście i kliknąć dwukrotnie.

3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Edytuj bieżący dokument. Pojawi się okno wystawiania dokumentu, w którym można edytować pola.

4.Wprowadzić poprawki do odpowiednich pól.

5.Wybrać przycisk Zapisz.