Jak to zrobić? > Urzędy > Edycja danych urzędu

Drukuj

Edycja danych urzędu

1.Należy wybrać polecenie Urzędy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki urzędów.

2.Wybrać z listy urząd, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Urząd.

3.Wprowadzić odpowiednie zmiany w danych urzędu.

4.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.