Jak to zrobić? > Towary > Edycja danych towaru

Drukuj

Edycja danych towaru - procedura

1.Wybierz Kartoteki > Towary (Ctrl+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Wybierz z listy towar, którego dane chcesz edytować i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Otworzy się okno edycji towaru.

3.Kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

4.Wprowadzić odpowiednie zmiany w danych towaru.

5.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.