Jak to zrobić? > Pracownicy > Edycja danych pracownika

Drukuj

Edycja danych pracownika

1.Należy wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Wybrać z listy pracownika, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyj klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Pracownik.

3.Wprowadzić odpowiednie zmiany w danych pracownika.

4.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.