Jak to zrobić? > Ustawienia > Edycja danych firmy

Drukuj

Edycja danych firmy

1.Należy otworzyć okno kartoteki ustawień klikając przycisk Ustawienia, wybierając z menu Kartoteki pozycję Ustawienia, lub korzystając z klawiszy skrótów.

2.Kliknąć na drzewku ustawień pozycję Dane firmy. Dane te zostaną wyświetlone w prawej części okna.

3.Kliknąć przycisk Edytuj dane firmy. Dane zostaną udostępnione do edycji.

4.Nowy zakres - należy kliknąć aby zmienić zakres obowiązywania danych.

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.