Strona startowa

Drukuj

Drukowanie dokumentu

Okno obsługuje wydruki wykonywane z nowych okien dokumentów Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO), Przyjęcie do magazynu (PZ), Wydanie z magazynu (WZ).

 

Okno otwierane jest po otwarciu dokumentu i wybraniu przycisku Drukuj > Nowe szablony.

 

W oknie wybierz z listy szablon a następnie:

Aby wydrukować kliknij przycisk Drukuj. Otworzy się okno ustawień drukarki.

Aby otworzyć okno podglądu kliknij przycisk przycisk Podgląd wydruku. Okno podglądu wydruku umożliwia również eksport do pliku.

 

Podgląd wydruku

Okno podglądu wydruku umożliwia m.in. dostosowanie parametrów wydruku, jak również eksport do pliku i wysyłkę mailem.

 

Na pasku narzędziowym okna znajdują się przyciski:

btn_p_01 – Przełącza widoczność panelu miniatur stron.

btn_p_02 – Rozwija panel wyszukiwania w treści dokumentu.

btn_p_03 – Otwiera podgląd zapisany do pliku (.prnx).

btn_p_04 – Zapisuje podgląd do pliku (.prnx).

btn_p_05 – Otwiera okno wyboru i konfiguracji drukarki, przed wykonaniem wydruku.

btn_p_06 – Drukuje z domyślnymi ustawieniami drukowania.

btn_p_07 – Otwiera okno ustawień strony (marginesy, rozmiar, układ strony).

btn_p_08 – Rozwija panel skalowania wydruku i dopasowania do strony

btn_p_09 – Przełącza kursor w tryb przesuwania strony.

btn_p_10 – Przełącza kursor w tryb lupy.

btn_p_11 – Zmniejsza podgląd strony.

btn_p_12 – Zwiększa podgląd strony.

btn_p_13 – Przełącza na pierwszą stronę.

btn_p_14 – Przełącza na poprzednią stronę.

btn_p_15 – Przełącza na następną stronę.

btn_p_16 – Przełącza na ostatnią stronę.

btn_p_17 – Rozwija panel dopasowania podglądu wielu stron na raz.

btn_p_18 – Zmienia kolor tła strony wydruku.

btn_p_19 – Otwiera okno ustawień nadruku na dokumencie.

btn_p_20 – Rozwija menu wyboru formatu eksportu do pliku. Po wybraniu formatu wyświetlone zostanie okno ustawień eksportu.

btn_p_21 – Rozwija menu wyboru formatu eksportu do pliku i wysyłki mailem. Po wybraniu formatu wyświetlone zostanie okno ustawień eksportu. Plik wysyłany jest przez domyślny program pocztowy.

btn_p_22 – Zamyka okno.

 

Zobacz również:

Szablony wydruku

Przykład - Tworzenie schematu wydruku