Jak to zrobić? > Dokumenty > Drukowanie dokumentu

Drukuj

Drukowanie dokumentu

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

1.Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

2.Kliknij przycisk Drukuj. Pojawi się okno umożliwiające wybór parametrów wydruku.

3.Ustal rodzaj i tryb wydruku (podgląd/wydruk, graficzny/tekstowy).

4.W polu Nazwa raportu wybierz szablon wydruku.

5.Kliknij OK aby wykonać operację.

6.Po sporządzeniu dokumentu system wyświetli okno, w którym można obejrzeć widok wydruku. Przyciski Powiększ oraz Pomniejsz umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie widoku wydruku na ekranie. Po kliknięciu przycisku Wydruk można wydrukować dokument na drukarce. W oknie Ustawienia wydruku, widocznym po zaznaczeniu pola Pokazuj ustawienia raportu, można wybrać pola, które mają zostać uwzględnione przy sporządzaniu wydruku oraz inne elementy zestawienia.