Jak to zrobić? > Dokumenty > Drukowanie dokumentów

Drukuj

Drukowanie dokumentów

Operacja ta umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku.

 

Należy wybrać polecenie Płatności z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk [Płatności] na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki płatności.

 

drukuj, liczba wydruków

Jeśli pole drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie dokumenty nie są drukowane.

 

napis

Z opuszczanej listy należy wybrać napis umieszczany na drukowanych dokumentach.

 

wysyłaj do PDF

Zaznaczone dokumenty zostaną wygenerowane w formacie pdf.

 

katalog

We wskazanym tu katalogu są zapisywane poszczególne dokumenty jako oddzielne pliki pdf. Nazwa każdego pliku składa się z nazwy wydruku i numeru dokumentu.

 

znaki specjalne w nazwie zastąp

W tym polu można wpisać znak, jakim zostaną zastąpione znaki specjalne w nazwie pliku (np. znak /), dzięki czemu uniknie się problemów z późniejszą obsługą tych dokumentów. Może to być przykładowo znak _.

 

Nie ma możliwości generowania pliku PDF na podstawie raportów, które drukują w formacie RTF i HTML. W przypadku użycia tych raportów system zachowa się podobnie jak przy zaznaczeniu opcji ‘drukuj’ w tym oknie czyli wyśle raport na drukarkę.