Jak to zrobić? > Ustawienia > domyslny sposob naliczania 

Drukuj

Ustawianie parametru Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Aby ustalić domyślny sposób naliczania podatku VAT:

1.Należy wybrać polecenie Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U). Pojawi się okno ustawiania parametrów systemu.

2.Przejdź do Firma > Parametry pracy. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu okna.

4.Rozwiń grupę Zasady obliczeń, i wybierz z listy parametr Domyślny sposób naliczania podatku VAT. W dolnej części okna znajdują się opcje konfiguracji parametru.

5.Wybierz odpowiednie dla twoje firmy ustawienie:

iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce,

suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych.

6.Kliknij Zapisz aby zatwierdzić zmiany.