Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Domyślne tryby edycji

Drukuj

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

dla dokumentów magazynowych

Auto – jednowierszowy - kod, ilość, jednostka miary, cena, wartość.

Pełny – dwuwierszowy - pełny opis pozycji towarowej.

dla dokumentów handlowych

Auto – jednowierszowy - kod, ilość, cennik, rabat, cena.

Ręczny – jednowierszowy - nazwa, PKWiU, ilość, jm, cena.

Pełny – dwuwierszowy - pełny opis pozycji towarowej.

 

Prezentacja dokładnej ceny przyjęcia

TAK – ceny w pozycjach towarowych na dokumencie przyjęcia są prezentowane z pełną dokładnością – do sześciu miejsc po przecinku.

NIE – ceny prezentowane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o ile użytkownik nie poda inaczej.

Specjalna obsługa pola: 'Kod kontrahenta'

TAK – Jeśli podczas wystawiania dokumentu użytkownik wpisuje w to pole tekst złożony tylko z cyfr, to system traktuje ten tekst jako 'NIP kontrahenta'.

NIE – wpisywany w to pole tekst jest zawsze traktowany jako 'Kod kontrahenta'.

Specjalna obsługa pola: 'Kod towaru'

TAK – jeśli podczas wystawiania dokumentu użytkownik wpisuje w to pole tekst złożony tylko z cyfr, to system traktuje ten tekst jako 'Kod paskowy'.

NIE – wpisywany w to pole tekst jest zawsze traktowany jako 'Kod towaru'.