Wiadomości podstawowe > Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Wspomaganie działalności handlowej przez moduł Handel polega na ułatwieniu wystawiania dokumentów rejestrujących zdarzenia gospodarcze. Dlatego też dokumenty oraz zasady ich wystawiania są centralnymi obiektami Handlu.

 

Kartoteki dokumentów

Handel obsługuje dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe i dokumenty zakupu. Są one zgrupowane w odrębnych kartotekach, nazwanych odpowiednio: Sprzedaż, Magazyn, Zakup. Dokumenty w trakcie tworzenia są zgrupowane w Buforze. Zawarte w buforze dokumenty mogą być dowolnie modyfikowane (także usuwane).

 

Dane tworzące dokument

Dane tworzące dokumenty handlowe i magazynowe można podzielić na dane podstawowe (nagłówek dokumentu), dane o towarach, dane o płatnościach (w tym rozliczenie podatku VAT - o ile ma on w danym przypadku zastosowanie) oraz pozostałe dane.

Dane tworzące nagłówek dokumentu są zawsze widoczne, dane o towarach, płatnościach i dane dodatkowe są umieszczone na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów i stają się widoczne po wybraniu odpowiedniej zakładki u dołu okna.

 

Dane podstawowe

Obejmujące typ dokumentu, jego numer, dane nabywcy i odbiorcy oraz sposób dokonania płatności.

 

Dane o towarach

Obejmujące informacje o każdym z towarów: opis, symbol klasyfikacji PKWiU, ilość, jednostka miary, CN, cena, stawka VAT (o ile podatek ten ma zastosowanie), wartość oraz podsumowanie zbiorcze.

 

Dane o płatnościach

Dotyczące sposobu regulowania płatności dla wystawionych dokumentów - kwota, płatność (typ płatności), data i opis. Handel umożliwia wybór rodzaju płatności oraz rejestracji płatności częściowej.

 

Rozliczenie podatku VAT

Prezentowane są tu stawki podatku VAT, kwoty netto, VAT i brutto dla każdek ze stawek oraz podsumowania tych kwot dla dokumentu.