Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Faktura marża (FVSM)

Drukuj

Faktura marża (FVSM)

Aby otrzymać wydruk zgodny z formatem Faktura marża, należy wydrukować fakturę korzystając z raportu Turystyczna lub Turystyczna I.

 

Parametr Towary uwzględniane w obrocie magazynowym znajdujący się w ustawieniach parametrów pracy Parametry dokumentów i zasady ich numeracji pozwala określić czy dozwolone jest wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża).

 

Wystawiając dokument związany z obsługą usług turystycznych, należy posługiwać się towarami typu Usługa marża.

 

Dokument jest zawsze wystawiany w cenach BRUTTO.

 

Dokument Faktura marża podlega fiskalizacji na ogólnych zasadach przyjętych w programie. Ustawienia drukarki fiskalnej >>

 

W trakcie wystawienia dokumentu (po wciśnięciu przycisku Wystaw) ponownie naliczany jest VAT na dokumencie z uwzględnieniem VAT od marży na pozycjach towarowych.

 

Zasady naliczania VAT są następujące:

Jeśli pozycja jest usługą lub pozycją spoza kartoteki, VAT jest naliczany tak, jak w przypadku każdej faktury sprzedaży.

Jeśli pozycja jest towarem i nie ma rezerwacji, VAT jest naliczany tak, jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży.

Jeśli pozycja jest towarem i jest rezerwacja z określeniem dostawy (dla rezerwacji ilościowej jest ona automatycznie zmieniana na rezerwacje ze wskazaniem dostawy), a dostawa została utworzona przez dokument przyjęcia wewnętrzny (dla MM+, dostawa źródłowa), VAT jest naliczany tak, jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży.

Jeśli pozycja jest towarem i jest rezerwacja z określeniem dostawy (lub dokument wydania) i dostawa została utworzona przez dokument przyjęcia zewnętrzny (lub dla MM+, dostawa źródłowa), to VAT w takiej pozycji naliczany jest od marży, czyli od różnicy wartości brutto pozycji dokumentu sprzedaży i kosztu, a nie jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży czyli od wartości brutto. Koszt pozycji wynika z wartości dostaw składających się na rezerwację (lub pozycje wydań) do tej pozycji. W przypadku, gdy dla tych dostaw poprzez dokumenty PZ istnieją faktury zakupu, to na koszt pozycji faktury turystycznej składają się nie wartości dostaw, ale wartość brutto z pozycji dokumentu zakupu (proporcjonalnie do ilości, jaka składa się na pozycję faktury turystycznej).

 

Dokument Faktura marża, w części od której nie był naliczany VAT, wchodzi do rejestru NIE PODLEGA, który jest ustawiony w typie dokumentu. Pozostałe kwoty wchodzą do rejestrów VAT zgodnie z ustawieniami w dokumencie.

 

Marża na fakturze naliczana jest w oparciu o dokumenty wydań lub o rezerwacje istniejące do danej faktury, dlatego też następujące operacje muszą na nowo przeliczyć VAT na fakturze:

Powiązanie / usunięcie powiązania faktury z dokumentem magazynowym.

Utworzenie / usunięcie rezerwacji do faktury.

Utworzenie i wystawienie dokumentu WZ do faktury.

 

Po wystawieniu dokumentu Faktura marża należy pamiętać o uzupełnieniu dodatkowych pól na potrzeby raportów JPK: Procedura marży - usługi turystyczne lub Procedura marży - towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. W tym celu kliknij przycisk Informacje > Własne pola i wprowadź wartości poszczególnych pól. Jeśli nie widzisz potrzebnych wymiarów sprawdź ich Ustawienia > Własne pola > Dokumenty.