Jak to zrobić? > Urzędy > Dodawanie urzędu

Drukuj

Dodawanie urzędu - procedura

1.Należy wybrać polecenie Urzędy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki urzędów.

2.Kliknąć przycisk Nowy w prawej części okna kartoteki lub użyj klawiszy skrótu Ctrl+ plus z klawiatury numerycznej. Otworzy się okno nowego urzędu.

3.W polu Kod urzędu należy podać unikalny symbol identyfikujący urząd na listach wyboru.

4.W polu Nazwa pełną nazw urzędu.

5.W polach ulica, kod, miejscowość, rejon należy wpisać dane adresowe.

6.W ramce poniżej należy wpisać odpowiednie dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail).

7.W polach bank, adres, numer rachunku należy podać dane rachunku bankowego urzędu.

8.W polu FK należy wpisać numer konta analitycznego przyjęty w planie kont modułu finansowo - księgowego dla rozliczeń z urzędem.

9.Aby zapisać definicję rodzaju należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.