Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie nowego typu płatności

Drukuj

Dodawanie nowego typu płatności

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy rozwinąć gałązkę Formy płatności. Z prawej strony okna pojawi się lista form płatności.

3.Wybrać przycisk Nowa i wprowadzić w pola odpowiednie dane.

4.Aby zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk Zapisz; aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.