Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie nowego typu dokumentu

Drukuj

Dodawanie nowego typu dokumentu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna należy rozwinąć gałązkę Typy dokumentów. Z prawej strony okna pojawi się lista kategorii dokumentów.

3.Wybrać odpowiednią kategorię. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych typów dokumentów.

4.Wybrać przycisk Nowy. W oknie ustawień typów dokumentów pojawi się formularz do wprowadzania danych definiujących typ dokumentu. Wprowadź w pola odpowiednie dane.

5.Aby zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk Zapisz; aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Nowy typ dokumentu można szybko utworzyć na podstawie już istniejącego. Na istniejącym już typie dokumentu należy wybrać opcję Kopiuj do schowka (Ctrl+C) dostępną w menu kontekstowym, a następnie w oknie tworzenia nowego typu dokumentu wybrać opcję Wklej (Ctrl+V).