Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie nowego rejestru dokumentów

Drukuj

Dodawanie nowego rejestru dokumentów

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy rozwinąć gałązkę Typy rejestrów.

3.Wybrać odpowiednią pozycję. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych rejestrów.

4.Wybrać przycisk Nowy. Na liście rejestrów pojawi się nowy wiersz do wprowadzania definicji rejestru.

5.W pole Skrót wpisać skrót nazwy rejestru identyfikujący go w systemie.

6.W pole Nazwa wpisać pełną nazwę rejestru.

7.W polu Rodzaj wybrać z opuszczanej listy rodzaj rejestru.

8.Aby zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk Zapisz; aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.