Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie kasy fiskalnej

Drukuj

Dodawanie kasy fiskalnej

1.Otwórz Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U) i przejdź do Urządzenia > Kasy fiskalne.

2.W oknie Kasy fiskalne kliknij przycisk Nowa. Otworzy się okno Kasa fiskalna.

3.W oknie Kasa fiskalna kliknij przycisk Ustawienia kasy. Otworzy się okno Ustawienia kasy fiskalnej, zawierające tylko zakładkę Ogólne.

4.Kliknij przycisk Dodaj. Otworzy się okno Dodaj nową kasę fiskalną, w którym podaj nazwę kasy. Zatwierdź operację przyciskiem OK.

5.W polu Obsługuj jak należy wybrać jeden z typów kas fiskalnych obsługiwanych przez moduł. Lista urządzeń fiskalnych współpracujących z programem >>

6.Kliknij Zapisz aby zatwierdzić dodanie kasy fiskalnej.

 

Zobacz także:

Import danych z kasy fiskalnej