Ustawienia > Firma > Działy firmy > Okno działu firmy

Drukuj

Okno działu firmy

Aby utworzyć nowy dział, należy otworzyć okno ustawień, wybrać zakładkę Działy firmy, a następnie przycisk [+] [Nowy]. Otworzy się okno Nowy: dział firmy, umożliwiający określenie parametrów tworzonego działu.

 

Kod

Unikalny symbol przypisany do danego działu. Kod ten pojawiać się będzie we wszystkich miejscach systemu, w których występuje dany dział.

Nazwa działu

Każdy dział ma swoją unikalną nazwę, nadaną mu przez użytkownika (nie można dwóch działów nazwać identycznie). Nazwa ta pojawia się na wszystkich listach wyboru, na których należy określić rodzaj działu.

MPK

Lista rozwijana ze słownikiem wymiarów analitycznych Miejsc Powstawania Kosztów. Powiązanie Działu z MPK jest wykorzystywane do sporządzania raportów i zestawień Business Intelligence.  

Konto FK rejestru

Numer konta księgowego wykorzystywanego podczas eksportu płatności do modułu finansowo-księgowego.

 

hmtoggle_plus1zakładka Adres

hmtoggle_plus1zakładka Magazyny

hmtoggle_plus1zakładka Rejestry pieniężne

hmtoggle_plus1zakładka Użytkownicy

 

 

W polu Dział – uzgadnianie w pełnej formie z możliwością dodania działu w trakcie importu, uzgodnienie można utworzyć tylko z magazynem z zaznaczoną opcję dział jako oddział firmy.