Strona startowa

Drukuj

Dodawanie adresu dostaw

Aby dodać adresy dostaw dla kontrahenta, należy w oknie Kontrahent w menu Informacje wybrać polecenie Adresy dostaw. Tam po wyborze przycisku Nowy, można wpisać odpowiednie elementy adresu kontrahenta:

 

Skrót adresu

Nazwa skrócona, która będzie charakteryzować ten adres dostawy.

ulica, nr domu, nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość

W pola należy wpisać odpowiednie dane adresowe.

Rejon, Kraj

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią wartość dla każdego pola.

 

Aby zapisać zmiany, należy wybrać przycisk OK; aby opuścić okno - przycisk Anuluj.

 

Zobacz także:

Adresy dostaw