Jak to zrobić? > Dokumenty > Dołączanie notatki

Drukuj

Dołączanie notatki

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

Notatkę można dołączyć do każdej z pozycji kartotek Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Kontrahenci, Towary i Płatności, do rodzaju dokumentu, rodzaju kontrahenta, rodzaju towaru lub rejestru pieniężnego.

1.Jeśli w oknie dostępny jest przycisk Informacje należy kliknąć go i wybrać polecenie Notatka, lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+N, lub kliknąć mały przycisk bez opisu. Otworzy się okno Notatka.

2.Wpisać tekst dołączanej notatki.

3.Kliknąć przycisk Zapisz.

 

Notatki wprowadzane w klasycznym widoku okna nie są kompatybilne z formatem zastosowanym w nowym widoku okien dokumentów Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) i nie będą w nich widoczne.

 

Wskazówka

Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz z karteczką.