Strona startowa

Drukuj

Dekretacje księgowe

Po wybraniu polecenia Dekretacje otwiera się okno, prezentujące dekretacje księgowe zdefiniowane dla bieżącego dokumentu.  

Polecenie jest dostępne:

z menu kontekstowego dokumentu

po wciśnięciu klawiszy Ctrl+E

z menu rozwijanego pod przyciskiem Informacje

 

Dla dokumentów walutowych istnieje możliwość przełączenia widoku dekretu (prawy górny róg okna Zapisy w PLN lub przyciskiem funkcyjnym lewy ALT+W) na wartości prezentowane w PLN.

 

Okno podglądu dekretacji dokumentów magazynowych oraz handlowych (sprzedaży i zakupu) może prezentować dodatkową informację związaną z wymiarowaniem poszczególnych zapisów księgowych. Wymiarowanie zapisów jest prezentowane zależnie od ustawienia przełącznika pokaż wymiary (prawy górny róg okna). W oknie podglądu dekretacji dostępna jest automatyczna podpowiedź informująca (chmurka informacyjna) o wierszu, kolumnie i wartości wymiaru – informacja wyświetlana jest po wskazaniu myszą komputerową na daną pozycję. W podglądzie dekretacji widać rozbicia pozycji, tylko wtedy, gdy dla wymiarów zostały wskazane różne wartości.