Gospodarka magazynowa > Deklaracje Intrastat

Drukuj

Deklaracje Intrastat

Po wybraniu polecenia Wykonaj raport i wybraniu z listy dostępnych raportów Deklaracja IST XML, można utworzyć deklarację Intrastat. Należy zaznaczyć pole: Pokazuj ustawienia raportu. Otworzy się okno Deklaracja IST XML w którym widoczne są okna:

 

Podaj okres deklaracji IST

W tym polu należy podać okres sprawozdawczy, za który ma zostać sporządzona deklaracja Intrastat.

 

Podaj katalog, gdzie zostaną zapisane deklaracje IST

Należy podać ścieżkę dostępu do katalogu zapisu deklaracji.

 

Ponownie nalicz dane intrastat dla dokumentów z podanego okresu, jeśli dokument posiadał już naliczone dane, to zostaną one nadpisane według aktualnych ustawień domyślnych.

W przypadku wystawiania dokumentów przed włączeniem opcji Intrastat w Ustawieniach, należy zaznaczyć to pole w celu wykonania poprawnych naliczeń przez program.

 

Zbijaj pozycje o takim samym kodzie CN

W przypadku, gdy towarów skomasowanych będzie więcej niż jeden, jako opis towaru wykorzystany zostanie opis kodu CN.

Informacje dotyczące kilku przywozów lub wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN, realizowanych w obrębie Wspólnoty w jednym okresie sprawozdawczym, powinny być komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile dane dotyczące:

kodu kraju wysyłki [w przywozie] / kodu kraju przeznaczenia [w wywozie] (pole 11),

kodu warunków dostawy (pole 12),

kodu rodzaju transakcji (pole 13),

kodu rodzaju transportu (pole 15),

kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole 16)

są identyczne.

 

Raport generujący deklarację w przypadku wykrycia identyczności tych pól, dokonuje sumowania wartości i umieszcza je w jednej pozycji, używając do wpisania wartości w polu 10 (opis towaru) w miejsce nazwy z kartoteki opisu, ze słownika Kody CN.

 

Umieszczaj słownikowy opis kodu CN jako opis towaru

Niezależnie od tego, czy towary są skomasowane czy nie, jako opis towaru będą miały umieszczony opis kodu CN.

W przypadku, gdy potrzebny będzie opis kodu CN, a nie będzie go w słowniku, lub brak będzie opisu kodu w słowniku, pokaże się odpowiedni komunikat. W wyniku raportu pojawi się lista brakujących kodów CN lub ich opisów.

 

Utwórz

Utworzony zostanie rodzaj deklaracji zaznaczony w Ustawieniach (przywóz lub wywóz).

Dla dokumentów magazynowych nie powiązanych z dokumentami handlowymi, pobierana jest wartość z dokumentu magazynowego.

Dla dokumentów powiązanych z dokumentami handlowymi, pobierana jest cena z dokumentu handlowego i wartość równa jest iloczynowi tej ceny i ilości.

 

W przypadku wystawiania dokumentów przed włączeniem opcji Intrastat w Ustawieniach, należy uzupełnić te dane.

 

Zobacz także:

Kontrola poprawności danych