Jak to zrobić? > Grupowanie - wybory

Drukuj

Grupowanie - wybory

Wybór umożliwia grupowanie i porządkowanie danych według określonych przez użytkownika kryteriów. System zawiera narzędzia do definiowania wyborów oraz wybór predefiniowany - wszystkie. Każde zdefiniowane przez użytkownika kryterium może być zapisane pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania. Zaznaczenie konkretnego kryterium w oknie kartoteki spowoduje wybranie spośród wszystkich zawartych w kartotece danych tylko tych, które spełniają wprowadzone warunki.

 

Definiowanie kryterium wyboruDefiniowanie kryterium wyboru

Edycja kryterium wyboruEdycja kryterium wyboru

Usuwanie kryterium wyboruUsuwanie kryterium wyboru