Sprzedaż > Polityka sprzedaży > Czynniki kształtujące cenę towaru

Drukuj

Czynniki kształtujące cenę towaru

Każdy towar jest opisany wieloma cenami: ceną zakupu, ceną nabycia, ceną, według której jest rozliczana wartość towaru w magazynie, ceną bazową, cenami sprzedaży netto i ceną sprzedaży brutto. Poniższy schemat obrazuje zależności pomiędzy cenami oraz innymi parametrami wpływającymi na ceny.

 

3zal_ceny2

 

hmtoggle_plus1Walutowa cena zakupu - kalkulacja ceny nabycia dla zakupów z importu

hmtoggle_plus1Kurs

hmtoggle_plus1Kalkulacja ceny zakupu

hmtoggle_plus1Uzgadnianie ceny zakupu i ceny bazowej netto

hmtoggle_plus1Rozliczenie wartości towarów w magazynie

hmtoggle_plus1Cena bazowa netto

hmtoggle_plus1Marże/narzuty

hmtoggle_plus1Ceny sprzedaży netto

hmtoggle_plus1VAT

 

Polityka sprzedaży