Kontrahenci > Archiwum sprawdzeń

Drukuj

Archiwum sprawdzeń

Okno otwiera się po wybraniu Kartoteki > Archiwum sprawdzeń.

 

Okno prezentuje na zakładce:

Rachunki bankowe – historię wykonywanych weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej.

Status podatnika – historię wykonywanych weryfikacji statusu kontrahentów w VAT z bazą Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Dopiskiem [Sage] opatrzone są weryfikacje rachunków bankowych z wykorzystaniem pliku listy płaskiej. Sprawdzenie takie wykonywane jest za pośrednictwem serwisu Sage. Dla tej metody Krajowa Administracja Skarbowa nie generuje identyfikatorów.

Z prawej strony znajduje się panel ze wyboru filtrów. Użytkownik może dodawać i modyfikować własne filtry.

 

Filtry

 

hmtoggle_plus1Szybkie wyszukiwanie

hmtoggle_plus1Układ kolumn

 

Przyciski

Eksport – zapisuje i otwiera wybrane pozycje listy w arkuszu MS Excel.

Wydruk – zapisuje wybrane pozycje listy do pliku PDF.

Odśwież – wczytuje ponownie wyświetlane dane.