Zakup > Operacje na wystawionych dokumentach zakupu > Anulowanie dokumentu zakupu

Drukuj

Anulowanie dokumentu zakupu

Wystawiony dokument można anulować (unieważnić) po wybraniu przycisku [Anuluj bieżący dokument] w oknie Operacje, a następnie podaniu powodu anulowania i potwierdzeniu operacji. Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do modułu finansowo-księgowego, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe. Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do modułu finansowo-księgowego.

 

Dokument anulowany jest oznaczony czerwonym "stemplem" ANULOWANO, a jego numer na liście wyboru jest zapisany pismem przekreślonym.