Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Anulowanie dokumentu sprzedaży

Drukuj

Anulowanie dokumentu sprzedaży

Wystawiony dokument można anulować (unieważnić) po wybraniu przycisku [Anuluj bieżący dokument] w oknie Operacje, a następnie podaniu powodu anulowania i potwierdzeniu operacji. Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do modułu finansowo-księgowego, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe. Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do modułu finansowo-księgowego.

 

Fakturę sprzedaży można anulować jedynie wtedy, gdy nie jest zapisana jeszcze w buforze modułu Finanse i Księgowość.

Można anulować w Handlu dokument który jest zapisany w księgach modułu Finanse i Księgowość jedynie mając nadane w module Administracji Prawo do anulowania dokumentów zaksięgowanych. Jego wyksięgowanie w FK należy zrobić ręcznie.

 

Dokument anulowany jest oznaczony czerwonym "stemplem" ANULOWANO, a jego numer na liście wyboru jest zapisany pismem przekreślonym.