Jak to zrobić? > Dokumenty > Anulowanie dokumentu

Drukuj

Anulowanie dokumentu

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Płatność z menu Kartoteki lub kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument, wskazać go na liście i kliknąć dwukrotnie.

3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Anuluj bieżący dokument.

4.Po podaniu powodu anulowania i wciśnięciu przycisku OK dokument zostanie anulowany.

 

Wskazówka  

Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do modułu finansowo-księgowego, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe.

Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do modułu finansowo-księgowego.

 

Fakturę sprzedaży można anulować jedynie wtedy, gdy nie jest zapisana jeszcze w buforze modułu Finanse i Księgowość.

Można anulować w Handlu dokument który jest zapisany w księgach modułu Finanse i Księgowość jedynie mając nadane w module Administracji Prawo do anulowania dokumentów zaksięgowanych. Należy go potem wyksięgować w FK ręcznie.