Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Ochrona danych osobowych

Drukuj

Ochrona danych osobowych

Okno Dane osobowe przedstawia informacje dotyczące osoby której dane są przetwarzane w programie. Dla kontrahenta okno to jest widoczne jedynie w przypadku kontrahenta oznaczonego w programie jako osoba fizyczna. Jeżeli w oknie Kontrahenta wybrano opcję Firma - widzimy tylko informacje o osobie wprowadzającej i modyfikującej dane osobowe.

 

Zgoda na udostępnianie danych osobowych

Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Pole Źródło danych

Należy wprowadzić dane ręcznie z klawiatury.

 

Dane wprowadził

Kod użytkownika który wprowadził dane oraz data wprowadzenia. Pole jest nieedycyjne.

 

Zmodyfikował

Kod użytkownika który zmienił dane i data ostatniej modyfikacji. Pole jest nieedycyjne.

 

przycisk Udostępnianie

Otwiera okno Udostępnianie danych osobowych.

 

przycisk Raport

Otwiera Raport o danych osobowych

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych osobowych