Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - słownik pól

Aby dodać nowy element słownika pól, należy wybrać przycisk Nowy. Następnie należy podać nazwę tworzonego elementu słownika i zapisać dane przyciskiem Zapisz

 

Obok nazwy utworzonego słownika znajduje się pole wyboru, po zaznaczeniu którego słownik zostaje uaktywniony i widoczny na listach wyboru.

 

Usunięcie słownika z menu Ustawienia nie usuwa wybranych elementów usuniętego słownika z dodatkowych pól.

 

Zobacz także:

Wpisywanie nazwy pola