Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - Użytkownicy i ich uprawnienia

W działalności firmy ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Stąd program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy programu. Dla każdego użytkownika istnieje możliwość zróżnicowania uprawnień i kompetencji. Aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych firmy oraz do zastrzeżonych danych dokumentów, każdy użytkownik ma możliwość zabezpieczenia swoich uprawnień indywidualnym hasłem podawanym w momencie rozpoczynania pracy.

 

Specjalnym rodzajem użytkownika jest administrator - Admin. Użytkownik ten posiada wszystkie uprawnienia oprócz prawa do zmiany hasła użytkownika; może administrować zasobami firmy (usuwać dane firmy, tworzyć kopie bezpieczeństwa i odtwarzać dane firmy z tych kopii), a także nadawać uprawnienia innym użytkownikom.  

 

Okno listy użytkowników

Okno danych użytkownika

Prawa użytkownika

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia >  Użytkownicy i ich uprawnienia