Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - typy rejestrów

Po wybraniu grupy ustawień 3_TYPREJ2 (Typy rejestrów) na drzewku ustawień, w prawej części okna pojawi się lista rejestrów dokumentów.

W oknie tym można dodawać nowy rejestr i utworzyć jego definicję, usuwać rejestr albo zmieniać jego definicję. Definiując rejestr określa się, czy jest on aktywny, a także skrót i nazwę rejestru oraz jego rodzaj.