Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - typy dokumentów

Po wybraniu grupy ustawień Typy dokumentów w prawej części okna pojawi się lista ustalonych typów dokumentów. W oknie tym można dodawać nowe typy dokumentów i tworzyć ich definicje, usuwać typy dokumentów lub zmieniać ich definicje. Możliwe jest tu także blokowanie albo uaktywnianie pojawiania się na liście dokumentów wybranego ich typu.  

Okno definiowania typów dokumentów

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia > Typy dokumentów