Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - słowniki

Umożliwia zapisanie w systemowych słownikach własnych danych używanych wielokrotnie w programie.

 

Jednostki miar

W pracy z programem można wykorzystywać zdefiniowane przez siebie jednostki miary, w zależności od tego, jakie towary czy też usługi sprzedajemy.

Kody CN

Słownik ten pozwala na wprowadzenie pozycji kodów CN. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. Format pola: XXXX-XX-XX-XX.

Kraje

Słownik ten ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według kraju ich pochodzenia. Dwuliterowy symbol jest międzynarodowym kodem kraju. Zaznaczenie pola UE oznacza, że kraj jest członkiem Unii Europejskiej.

Kody PKWiU

Słownik ten zawiera kody i opisy symboli klasyfikacji PKWiU. Jego wykorzystanie ułatwia rejestrację nowych towarów oraz wprowadzanie pozycji towarowych do dokumentu.

Miasta

Wprowadzenie nazw miast ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według miejscowości, z której pochodzą.

Rejony

Wprowadzenie nazw rejonów (województw,krajów itp) ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według terenu, z którego pochodzą. Jeśli mamy w kartotece kontrahentów zagranicznych, wówczas można wykorzystać te opisy do podawania kraju ich pochodzenia i w ten sposób szybko ich odnajdować pomiędzy innymi.

Waluty

Symbole używanych walut są zapisywane w słowniku. Tylko dla symboli wprowadzonych do tego słownika będzie można określać kursy walutowe. Jeśli wystawiamy tylko dokumenty złotówkowe, wówczas nie trzeba definiować symbolu polskiej złotówki (PLN). Pole Przelicznik podaje liczbę jednostek danej waluty, dla której jest podawany kurs.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - słowniki