Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - opisy dokumentów

Wprowadzenie typowych opisów dokumentów umożliwia ich wielokrotne wykorzystywanie i zapobiega powstawaniu ewentualnych błędów przy ich wprowadzaniu w momencie wystawiania dokumentów. Opisy dotyczące dokumentów różnych kategorii są przechowywane w odrębnych katalogach. Aby wprowadzić opis dla odpowiedniej kategorii dokumentów należy kliknąć tę kategorię na drzewku.