Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - drukarki graficzne

Okno to pozwala na ustalanie parametrów drukarki, na której będą drukowane raporty graficzne.

Drukarka

Służy do wyboru sterownika drukarki.

Marginesy

Umożliwia określenie sposobu formatowania strony wydruku, czyli łatwe pozycjonowanie wydruków dla dowolnych drukarek. Można tu podać dodatkowe marginesy drukarki, co umożliwia skorygowanie pozycjonowania wszystkich wydruków w przypadku, gdy zbyt duże marginesy drukarki powodują obcinanie tekstu.

przycisk Ustawienia

Powoduje otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki, gdzie należy wybrać rozmiar papieru (taki jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

W przypadku, gdy wybrany rozmiar strony jest niewystarczający dla sporządzenia raportu (np. ze względu na ilość danych umieszczanych w jednym wierszu raportu), program, w razie potrzeby, automatycznie zmieni orientację wydruku z pionowej na poziomą. Jeśli mimo to rozmiar strony jest za mały, zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Po każdorazowej zmianie sterownika drukarki należy zweryfikować jej ustawienia, m.in.: rozmiar papieru oraz jakość wydruku.

Kody polskich liter

Drukarki graficzne obsługują tylko kody w standardzie Windows

Nazwa

Symboliczna nazwa kroju pisma, wykorzystywana przez raporty

Krój pisma

Można wybierać spośród wszystkich krojów zainstalowanych w środowisku Windows. Zdefiniowane kroje pisma mogą być teraz identyfikowane w definiowanych raportach przez nadaną im nazwę symboliczną.

G, K, S, P

G — pogrubienie

Kkursywa

Sskreślenie

Ppodkreślenie

Wysokość czcionki

Wielkość czcionki jest podawana w dziesiątych częściach milimetra. Typowy wymiar czcionki najczęściej wykorzystywany przy druku książek tj. 10 punktów będzie miał tu swój odpowiednik w wielkości około 36. Przeliczenia z jednostek punktowych na dziesiętne części milimetra użytkownik musi wykonywać sam.