Raporty graficzne > Zestawienia

Drukuj

Zestawienia

Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Do dyspozycji są gotowe wykresy predefiniowane, które w łatwy i szybki sposób można dostosować do swoich potrzeb. Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.

Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej.