Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Klucz sprzętowy > Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows Vista

Drukuj

Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows Vista

W celu przygotowania systemu do pracy po zainstalowaniu serwera kluczy sprzętowych:

1.Otwórz okno ustawień Zapory systemu Windows, wybierając ikonę w Panelu sterowania.

2.Włącz zaporę jeśli jest wyłączona.  

3.Opcja Blokuj wszystkie połączenia przychodzące powinna być wyłączona.

dt_hk_vista_01

4.Na zakładce Wyjątki zaznacz HkServer.exe.

dt_hk_vista_02

a.Jeśli aplikacji nie ma na liście dodaj ją klikając przycisk Dodaj program. Domyślna ściezka instalacji to: C:\Program Files\Sage\HK. Dla systemów 64 bitowych: C:\Program Files (x86)\Sage\HK.

b.Po powrocie do listy wyjątków wybierz Sage Serwer Kluczy Sprzętowych (HkServer.exe) i przyciskiem polecenia Właściwości otwórz okno Edytowanie programu.

dt_hk_vista_03

c.Przyciskiem polecenia Zmień zakres otworzyć okno Zmienianie zakresu i ustalić w nim strefę dostępu do Serwer Kluczy Sprzętowych. Zalecana ustawienie to Tylko moja sieć (podsieć).

dt_hk_vista_04

5.Zatwierdź wprowadzone zmiany.