O programie > Użytkownicy programu

Drukuj

Użytkownicy programu

Program Sage Symfonia 2.0 Handel służy do wspomagania działalności gospodarczej firm handlowych i usługowych. W programie wyróżnia się pięć ról, typowych dla takich firm:

Szef

Do szefa firmy należy ustalanie sposobu wykorzystania programu, to znaczy:

podział zadań między pracowników i przydzielanie uprawnień użytkownikom

określanie sposobów grupowania danych

ustalanie wartości parametrów pracy dla firmy

ustalanie wartości ustawień programu

 

Księgowy

Do księgowego należy ustalanie wartości wszystkich parametrów i ustawień programu wpływających na jego współpracę z programem księgowym:

sposobów księgowania poszczególnych typów dokumentów,

sposobu wymiany informacji,

 

Administrator

Do administratora należy administrowanie programem i systemem komputerowym firmy, czyli:

instalowanie i aktualizacja programu

konfigurowanie drukarek

tworzenie, usuwanie, dołączanie i odłączanie firm

ustawianie wartości parametrów pracy firm i ustawień programu zgodnie ze wskazówkami szefa i księgowego

archiwizacja i odtwarzanie danych firm

import i eksport danych

Administrator - Admin - ma wszystkie uprawnienia oprócz prawa do zmiany hasła użytkownika.

 

Sprzedawca

Do sprzedawcy należy:

wystawianie dokumentów sprzedaży,

wpisywanie do kartoteki nowych kontrahentów

 

Kasjer

Do kasjera należą następujące zadania:

rozliczanie dokumentów handlowych

wystawianie i rejestracja dokumentów finansowych,