Strona startowa

Drukuj

Utwórz e-Fakturę

Jeżeli kontrahent został wyeksportowany do modułu e-Dokumenty i ma aktywną umową na wysyłanie e-faktur lub zaznaczony parametr pracy w trybie Zgody domniemanej, to po wystawieniu faktury przycisk Drukuj zmienia się na Utwórz e-fakturę. Użycie skutkuje wygenerowaniem dokumentu elektronicznego. To samo polecenie można wywołać z menu kontekstowego dokumentu handlowego.

 

Po wygenerowaniu e-faktury na formatce dokumentu pojawi się przycisk Szczegóły e-faktury. W ten sposób można zobaczyć podgląd faktur elektronicznych w formacie PDF. Polecenie to dostępne jest również z menu kontekstowego: Podgląd e-faktury.  

 

strona Parametry wydruku

strona Inne

 

W przypadku gdy e-faktura dla danego dokumentu była już wygenerowana i wysłana do modułu e-Dokumenty, pojawia się opcja umożliwiająca uaktualnienie danych wcześniej wygenerowanej faktury. W module e-Dokumenty dokument zostanie nadpisany. Widoczna jest też funkcja tworzenia duplikatu e-faktury.