Wiadomości podstawowe > Rozliczenia transakcji

Drukuj

Rozliczenia transakcji

W kartotece Pieniądze rejestrowany jest stan i przepływ pieniędzy w firmie - informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych. Przy wystawiania dokumentu sprzedaży oprócz przekazania sprzedawanego towaru kontrahentowi czy też wykonania usługi występuje równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przyjęciu od kontrahenta gotówki (czeku, karty płatniczej, itp.), lub rejestrująca fakt przyszłej zapłaty (np. przelew bankowy). Na stronie Płatności dokumentu sprzedaży znajduje się tabela grupująca płatności do danego dokumentu. Można tu dodawać nowe płatności oraz modyfikować istniejące.

 

Rejestry pieniężne

Rejestry pieniężne to jakby szuflady, przegródki, w których umieszczamy i przechowujemy pieniądze – reprezentowane w systemie przez dokumenty płatności. Możemy je wypłacać z danej szuflady, wpłacać do niej, przekładać z jednej do drugiej.