Wiadomości podstawowe > Przetwarzanie danych

Drukuj

Przetwarzanie danych

Dane zapisane w bazach danych programu mogą być przekształcane na wiele różnych sposobów. Można do tego celu wykorzystać:

 

Raporty

W Sage Symfonia 2.0 termin "raporty" oznacza programy tworzące zestawienia, wydruki lub wykonujące niektóre obliczenia. Są one napisane w języku AMBASIC - własnym języku programowania.

Więcej o raportach

 

Operacje

Umożliwiają one równoczesne wykonanie określonych czynności (różnych dla różnych kartotek) dla wybranych danych. Operacjom tym można poddawać wszystkie pozycje kartoteki bądź tylko wybrane ich grupy.

Więcej o operacjach

 

Zestawienia

Dane zapisywane w kartotekach mogą być zestawiane na wiele różnych sposobów. Dla każdej kartoteki będą to inne zestawienia. W zestawieniach tych można ujmować wszystkie pozycje kartoteki, bądź tylko wybrane ich grupy.

Więcej o zestawieniach

 

Operacje grupowe

Operacje umożliwiające grupowe tworzenie, wystawianie i drukowanie dokumentów ułatwiają pracę w przypadku powtarzalnego wystawiania dużej liczby dokumentów.